Onderwijsvormers
08 / 09

Expertise

Onderwerpen waar we veel van weten en ervaring mee hebben.

Expertise

We bieden ondersteuning bij verschillende onderwijsthema’s waarover je hieronder veel informatie kunt vinden. Klik op een onderwerp voor meer informatie. Staat het gewenste onderwerp er niet direct bij? Neem gerust contact op: we kijken graag samen wat mogelijk is.


Formatief evalueren

Toetsen als continu onderdeel van het leerproces.
→ Meer informatie

Brein en Leren

Zelfregulatie, mythes, leerstrategieën en meer!
→ Meer informatie

Gamification

Effectiever leren met behulp van motiverende spelelementen.
→ Meer informatie

Maakonderwijs

Actief leren (door te) maken.
→ Meer informatie

Leerdoeldenken

Leerlingen laten leren vanuit heldere leerdoelen.
→ Meer informatie

Digitale didactiek

Digitale leermiddelen als ondersteuning van het leren.
→ Meer informatie

Creativiteit

Aan de slag met vormen van creativiteit in je eigen lessen.
→ Meer informatie

Feedback geven

Effectieve (peer) feedback, feedbackvragen stellen en meer.
→ Meer informatie

Onderwijstrends

De nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken in het onderwijs.
→ Meer informatie

Eigenaarschap

Leerlingen meer eigenaar maken van hun leerproces.
→ Meer informatie

Loopbaanbegeleiding

Loopbaancompetenties, reflectiegesprekken en meer.
→ Meer informatie

Differentiëren

Differentiatie, meer dan een werkvorm.
→ Meer informatie

Formatief evalueren

Een toets of opdracht is vaak een instrument om te controleren of een leerling iets snapt, maar met de informatie wordt vaak weinig gedaan, behalve dan dat het op het rapport komt. En dat is best jammer, want met goede toetsing krijgen zowel de docent als de leerling veel informatie die het leren vervolgens kan bevorderen. En als je op deze manier kijkt, moet je dan eigenlijk een summatief cijfer geven? Bij formatief evalueren (handelen) draait het om informatie te verkrijgen over het onderwijsleerproces om hier sturing aan te geven. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op onderdelen als de theoretische achtergrond van formatief evalueren, de 5 stappen van formatief evalueren en het geven van effectieve feedback.

Lees onze artikelen over formatief evalueren

Brein en Leren
Door inzichten vanuit de cognitieve psychologie weten we de laatste jaren steeds meer over het brein en leren en dus ook steeds beter op welke manier leerlingen effectief kunnen leren. Deze kennis is handig om te hebben en toe te passen in de lessen, maar hoe doe je dit dan? En welke inzichten zijn relevant? Op basis van verschillende recente boeken en onderzoeken rondom het brein en leren bieden we inzichten in hoe leerlingen optimaal kunnen leren en vanuit onze praktijkervaring laten we zien hoe je deze kennis kan toepassen in de les. Meer informatie over het brein en leren kun je ook vinden op onze website http://leer.tips/.

Lees onze artikelen over het brein en leren

Gamification
Bij het begrip ‘gamification’ kan al snel worden gedacht aan het ‘spelen van games’. Gamification is echter meer dan dat: het gaat om het gebruiken van de elementen uit die spellen om leerlingen te motiveren, feedback te geven en zo inzicht te geven in hun eigen leerproces. Het is een leuke didactische aanpak die een erg positief effect kan hebben op het leerrendement, mits je het goed inzet. Zo is het belangrijk om rekening te houden met de mechanisme, dynamiek en estitica (MDA). Graag laten we aan de hand van verschillende voorbeeld en de theoretische achtergrond zien hoe je gamification goed kan toepassen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op de verschillende spelelementen, de vertaling van die elementen naar de praktijk en het gebruik van bord- en kaartspellen om het leren te bevorderen.

Lees onze artikelen over gamification

Maakonderwijs
Maakonderwijs betekent leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om leerlingen in staat te stellen uitvinders te worden; en stimuleert hoofd, handen en hart. Met de komst van onder andere 3D printers, lasersnijders, drones, virtual reality en programmeren, zijn er ineens een stuk meer mogelijkheden binnen het onderwijs – maar zelfs met papier en karton kun je al goed en wel aan de slag met makersonderwijs. Wat kun je met deze technieken (bij bestaande vakken)? Wat levert het op? Hoe zorg je voor de juiste mindset bij leerlingen én docenten? We bieden een breed scala aan workshops en lezingen over dit thema, waarin we vanuit de eigen praktijk veel voorbeelden kunnen laten zien over het bezig zijn met makersonderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op wat makersonderwijs is, op welke manier je vanuit de bijbehorende mindset met leerlingen aan de slag kan en hoe je een goede makerspace inricht. Ook kunnen we op het toepassen van één of meerdere devices (3D print, drones, lasersnijder, arduino, etc) ingaan. Graag bespreken we samen de wensen.

Lees onze artikelen over maakonderwijs

Werken vanuit leerdoelen (maatwerk)
Op welke manier kun je als docent je curriculum zo inrichten dat het meer ruimte biedt voor maatwerk? Dat is makkelijker dan dat het soms lijkt! Vaak kun je middels kleine aanpassingen in het curriculum een hoop maatwerk bieden aan leerlingen. Een succesvolle methode die wij daarbij hanteren is het werken vanuit kerndoelen: helder krijgen én communiceren wat leerlingen precies moeten kennen en kunnen en zo meer ruimte krijgen, los van de methode. Daarbij is er vaak ook meer mogelijk dan je denkt: we zien vaak dat docenten of scholen denken dat iets volgens de wet moet, terwijl het om een norm gaat. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op het ontwerpproces van een curriculum op basis van kerndoelen, de rol van de docent bij deze manier van werken en de mogelijkheden van de leerling bij deze manier van werken.

Lees onze artikelen over leerdoelen

Digitale didactiek
Er zijn tegenwoordig ongelooflijk veel digitale leermiddelen, het is een ware digitale jungle. Veel van deze digitale leermiddelen kunnen goed helpen bij het leerproces van leerlingen, mits je deze doordacht in zet. We bieden verschillende workshops en inspiratiesessies waarbij we, afhankelijk van de wensen, uitgebreid, stap voor stap ingaan op één tool of juist meerdere tools voorbij laten komen. Daarbij laten we zowel de voor- als nadelen zien: geen enkele tool is perfect en werkt in iedere situatie. Het uitgangspunt is dat je als docent iets maakt wat je meteen de volgende dag kan inzetten. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op diverse apps om gratis digitaal mee te evalueren, platformen om leerlingen creatieve posters en andere soort presentaties te laten maken en platformen om effectief online samen te werken. Graag kijken we samen waarmee er op school al gewerkt wordt en/of waar de wensen liggen wat betreft nieuwe apps en tools.

Lees onze artikelen over digitale didactiek

Creativiteit
Creativiteit: het wordt door de een gezien als een ongrijpbaar talent, door de ander als een ‘trucje’. Daarnaast wordt het gebruikt als hét voorbeeld van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst. Maar wat is het eigenlijk? Kun je creativiteit meten? Ontwikkelen? En levert het eigenlijk wat op in de les? Graag gaan we aan de hand van theorie en praktijk in op dit veelbesproken begrip. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld laten zien welke soorten creativiteit er zijn, aan de hand van de eigen praktijk en theorie laten zien wat het leerlingen oplevert om hieraan te werken, laten zien hoe je creativiteit kan meten en vooral: laten ervaren hoe je er mee aan de slag kan in de eigen lessen.

Lees onze artikelen over creativiteit

Effectieve feedback geven en vragen stellen
Feedback geven lijkt soms een toverwoord waarmee leerlingen vanzelf tot leren komen. In de praktijk blijkt dit vaak anders te werken: feedback geven én ontvangen is wat dat betreft een vak apart. Hoe zorg je er nu voor dat je het effectief kan inzetten bij formatief handelen, zodat het leren meer een continu proces is, waarbij leerlingen meer zelfregulerend kunnen gaan werken? Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe en waarop je effectief feedback kan geven. Om dat te doen, is het dan weer essentieel om leerlingen de juiste vragen te stellen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld aan de hand van literatuur en praktijkvoorbeelden ingaan op wanneer feedback (niet) effectief is, wat de succesfactoren van peerfeedback zijn en/of op welke manier je de juiste vragen kunt stellen om effectieve feedback te geven. Dit alles met als doel om feedback een betekenisvol onderdeel van het leerproces van je leerlingen te maken.

Lees onze artikelen over feedback

Trends in het onderwijs
De wereld staat niet stil: er veranderen continu dingen in de maatschappij. Vaak gaat dit om technologische ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook om culturele ontwikkelingen. Veel van deze ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs of bieden mogelijkheden en kansen om het onderwijs te verbeteren. Aan de hand van diverse trendrapporten, schoolbezoeken en de eigen praktijk, laten we zien wat er momenteel speelt en wat er naar verwachting de komende tijd zal gaan spelen. Daarbij zij we ook realistisch: veel trends komen en gaan, niet alle trends zijn bruikbaar of nuttig voor het onderwijs en je moet als school dan ook kritisch kijken waar je wat mee wilt. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op trends in het algemeen of trends binnen een specifiek onderwijsdomein (verwant aan onderwerpen op deze pagina). Een uitgebreide inspiratiesessie dus!

Lees onze artikelen over onderwijstrends

Eigenaarschap
We vinden het steeds belangrijker dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces. Waarom? Het heeft een positieve invloed op de leerresultaten en de motivatie, en zorgt er voor dat leerlingen zich meer kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. Toch is eigenaarschap ook erg ingewikkeld en wordt het snel overschat: 'Ik geef een leerling de keuze, maar dan doet hij niks.' Wat is het nu precies? Op welke manier kun je leerlingen op een realistische manier meer eigenaar maken van hun leerproces? De belangrijkste voorwaarden hiervoor, is het zelfregulerend vermogen van leerlingen: in hoeverre zij in staat zijn om zelf keuzes te maken en daarop te sturen. Aan de hand van diverse onderzoeken en praktijkvoorbeelden laten we zien op welke manier je leerlingen succesvol en realistisch eigenaar kan laten zijn van hun leerproces. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan het leerproces bij onze eigen curriculumontwikkeling en het belang van leerdoelen, metacognitie, scaffolding en feedback.

Lees onze artikelen over eigenaarschap

Loopbaanbegeleiding
Als leerling mag je op 16e, 17e of 18e jaar de keuze maken voor een vervolgopleiding. Een leuke, maar ook complexe keuze: er zijn meer dan 600 MBO opleiding, en nog meer HBO en WO opleidingen. Het is dan ook niet voor niets dat Marinka Kuijpers, expert loopbaanbegeleiding, spreekt over 'keuzestress'. Om te helpen bij het maken van deze keuze, is het belangrijk om met leerlingen systematisch te werken aan hun loopbaan, waarbij het gaat over vragen als: wie ben jij? Wat vind je leuk? Wat kan jij goed? Wie zit er in jouw netwerk? Wat heb je nodig? Daarbij is het wenselijk dat dit schoolbreed gebeurt en niet enkel in een mentoruur. Graag laten we aan de hand van onze eigen ervaring zien hoe je een goed loopbaanprogramma neerzet. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op het neerzetten van een krachtige leeromgeving, het gepersonaliseerd werken aan de loopbaancompetenties, het voeren van loopbaanreflectiegesprekken en de inzet van een digitaal portfolio.

Lees onze artikelen over loopbaanbegeleiding

Differentiatie, meer dan een werkvorm
Differentiatie is een thema waar veel scholen en docenten mee worstelen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het indelen van de klas in verschillende groepen. Maar differentiatie is meer dan dat. Het voorziet in de behoefte van de leerlingen die vraagt om meer autonomie en betekenisvol onderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op welke manier van differentiëren er zijn en strategieën waarmee je differentiatie bewust kunt toepassen. Hiermee maak je de leerling mede eigenaar van zijn leerproces en worden zinvolle lessen betekenisvoller voor je leerlingen.

Lees onze artikelen over differentiëren