Hit enter to search or ESC to close

Expertise

[col size=”three_fourth_last”] [med_text]Expertise[/med_text] [/col]

We bieden ondersteuning bij verschillende onderwijsthema’s waarover je hieronder veel informatie kunt vinden. Klik op een onderwerp voor meer informatie. Staat het gewenste onderwerp er niet direct bij? Neem gerust contact op: we kijken graag samen wat mogelijk is.

 

[col size=”one_third” class=”animate wait-07s”][service title=”Formatief evalueren” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/03/Formatiefevalueren.png”]Toetsen als continu onderdeel van het leerproces.
Meer informatie [/service][/col][col size=”one_third” class=”animate wait-05s”][service title=”Brein en Leren” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/03/breinenleren.png”]Zelfregulatie, mythes, leerstrategieën en meer!
Meer informatie [/service][/col][col size=”one_third_last” class=”animate wait-04s”][service title=”Gamification” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/03/gamification.png”]Effectiever leren met behulp van motiverende spelelementen.
Meer informatie [/service][/col][col size=”one_third” class=”animate wait-07s”][service title=”Maakonderwijs” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/03/maakonderwijs.png”]Actief leren (door te) maken.
Meer informatie [/service][/col][col size=”one_third” class=”animate wait-03s”][service title=”Leerdoeldenken” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/03/graphic-design.png”]Leerlingen laten leren vanuit heldere leerdoelen. Meer informatie [/service][/col][col size=”one_third_last” class=”animate-05s”][service title=”Differentiëren” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/04/user.png”]Differentiatie, meer dan een werkvorm.
Meer informatie [/service][/col][col size=”one_third” class=”animate wait-02s”][service title=”Creativiteit” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/03/idea-1.png”]Aan de slag met vormen van creativiteit in je eigen lessen.
Meer informatie [/service][/col][col size=”one_third” class=”animate wait-05s”][service title=”Feedback geven” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/03/chat.png”]Effectieve (peer) feedback, feedbackvragen stellen en meer.
→ Meer informatie [/service][/col][col size=”one_third_last” class=”animate wait-01s”][service title=”Onderwijstrends” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/03/analytics.png”]De nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken in het onderwijs.
[/service][/col][col size=”one_third” class=”animate wait-02s”][service title=”Eigenaarschap” img=”https://www.onderwijsvormers.nl/wp-content/uploads/2019/03/leaves.png”]Leerlingen meer eigenaar maken van hun leerproces.
Meer informatie [/service][/col]

Formatief evalueren

Een toets of opdracht is vaak een instrument om te controleren of een leerling iets snapt, maar met de informatie wordt vaak weinig gedaan, behalve dan dat het op het rapport komt. En dat is best jammer, want met goede toetsing krijgen zowel de docent als de leerling veel informatie die het leren vervolgens kan bevorderen. En als je op deze manier kijkt, moet je dan eigenlijk een summatief cijfer geven? Bij formatief evalueren (handelen) draait het om informatie te verkrijgen over het onderwijsleerproces om hier sturing aan te geven. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op onderdelen als de theoretische achtergrond van formatief evalueren, de 5 stappen van formatief evalueren en het geven van effectieve feedback.

 

Lees onze artikelen over formatief evalueren

<h3

Door inzichten vanuit de cognitieve psychologie weten we de laatste jaren steeds meer over het brein en leren en dus ook steeds beter op welke manier leerlingen effectief kunnen leren. Deze kennis is handig om te hebben en toe te passen in de lessen, maar hoe doe je dit dan? En welke inzichten zijn relevant? Op basis van verschillende recente boeken en onderzoeken rondom het brein en leren bieden we inzichten in hoe leerlingen optimaal kunnen leren en vanuit onze praktijkervaring laten we zien hoe je deze kennis kan toepassen in de les. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op het aanleren van effectieve leerstrategieën, het toepassen van leerstrategieën in de lessen en verschillende mythes die er zijn rondom het leren.

 

Lees onze artikelen over het brein en leren

Gamification

Bij het begrip ‘gamification’ kan al snel worden gedacht aan het ‘spelen van games’. Gamification is echter meer dan dat: het gaat om het gebruiken van de elementen uit die spellen om leerlingen te motiveren, feedback te geven en zo inzicht te geven in hun eigen leerproces. Het is een leuke didactische aanpak die een erg positief effect kan hebben op het leerrendement, mits je het goed inzet. Zo is het belangrijk om rekening te houden met de mechanisme, dynamiek en estitica (MDA). Graag laten we aan de hand van verschillende voorbeeld en de theoretische achtergrond zien hoe je gamification goed kan toepassen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op de verschillende spelelementen, de vertaling van die elementen naar de praktijk en het gebruik van bord- en kaartspellen om het leren te bevorderen.

 

Lees onze artikelen over gamification

Maakonderwijs

Maakonderwijs betekent leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om leerlingen in staat te stellen uitvinders te worden; en stimuleert hoofd, handen en hart. Met de komst van onder andere 3D printers, lasersnijders, drones, virtual reality en programmeren, zijn er ineens een stuk meer mogelijkheden binnen het onderwijs – maar zelfs met papier en karton kun je al goed en wel aan de slag met makersonderwijs. Wat kun je met deze technieken (bij bestaande vakken)? Wat levert het op? Hoe zorg je voor de juiste mindset bij leerlingen én docenten? We bieden een breed scala aan workshops en lezingen over dit thema, waarin we vanuit de eigen praktijk veel voorbeelden kunnen laten zien over het bezig zijn met makersonderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op wat makersonderwijs is, op welke manier je vanuit de bijbehorende mindset met leerlingen aan de slag kan en hoe je een goede makerspace inricht. Ook kunnen we op het toepassen van één of meerdere devices (3D print, drones, lasersnijder, arduino, etc) ingaan. Graag bespreken we samen de wensen.

 

Lees onze artikelen over maakonderwijs

Leerdoeldenken

Op welke manier kun je als docent je lessen zo inrichten dat het meer ruimte biedt voor differentiatie én beter aansluit bij de leerlingen? Een methode helpt daar meestal niet bij: het zorgt ervoor dat iedereen in de klas hetzelfde moet doen. En haal je met een methode überhaupt wel alle doelen? Wat zou er gebeuren als je de methode loslaat en kijkt naar wat leerlingen echt moeten leren? Door te werken met leerdoelen werk je aan het helder krijgen en communiceren wat leerlingen precies moeten kennen en kunnen, waarbij er ook meer ruimte ontstaan om leren op een andere manier zichtbaar te maken. Daarbij is er vaak ook meer mogelijk dan je denk en door kleine stappen kun je al veel verbeteren. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op het ontwerpproces van een curriculum op basis van kerndoelen, de rol van de docent bij deze manier van werken en de mogelijkheden van de leerling bij deze manier van werken.

 

Lees onze artikelen over leerdoelen

Differentiatie, meer dan een werkvorm

Differentiatie is een thema waar veel scholen en docenten mee worstelen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het indelen van de klas in verschillende groepen. Maar differentiatie is meer dan dat. Het voorziet in de behoefte van de leerlingen die vraagt om meer autonomie en betekenisvol onderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op welke manier van differentiëren er zijn en strategieën waarmee je differentiatie bewust kunt toepassen. Hiermee maak je de leerling mede eigenaar van zijn leerproces en worden zinvolle lessen betekenisvoller voor je leerlingen.

 

Lees onze artikelen over differentiëren

Creativiteit

Creativiteit: het wordt door de een gezien als een ongrijpbaar talent, door de ander als een ‘trucje’. Daarnaast wordt het gebruikt als hét voorbeeld van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst. Maar wat is het eigenlijk? Kun je creativiteit meten? Ontwikkelen? En levert het eigenlijk wat op in de les? Graag gaan we aan de hand van theorie en praktijk in op dit veelbesproken begrip. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld laten zien welke soorten creativiteit er zijn, aan de hand van de eigen praktijk en theorie laten zien wat het leerlingen oplevert om hieraan te werken, laten zien hoe je creativiteit kan meten en vooral: laten ervaren hoe je er mee aan de slag kan in de eigen lessen.

 

Lees onze artikelen over creativiteit

Effectieve feedback geven en vragen stellen
Feedback geven lijkt soms een toverwoord waarmee leerlingen vanzelf tot leren komen. In de praktijk blijkt dit vaak anders te werken: feedback geven én ontvangen is wat dat betreft een vak apart. Hoe zorg je er nu voor dat je het effectief kan inzetten bij formatief handelen, zodat het leren meer een continu proces is, waarbij leerlingen meer zelfregulerend kunnen gaan werken? Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe en waarop je effectief feedback kan geven. Om dat te doen, is het dan weer essentieel om leerlingen de juiste vragen te stellen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld aan de hand van literatuur en praktijkvoorbeelden ingaan op wanneer feedback (niet) effectief is, wat de succesfactoren van peerfeedback zijn en/of op welke manier je de juiste vragen kunt stellen om effectieve feedback te geven. Dit alles met als doel om feedback een betekenisvol onderdeel van het leerproces van je leerlingen te maken.

Lees onze artikelen over feedback

Trends in het onderwijs

De wereld staat niet stil: er veranderen continu dingen in de maatschappij. Vaak gaat dit om technologische ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook om culturele ontwikkelingen. Veel van deze ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs of bieden mogelijkheden en kansen om het onderwijs te verbeteren. Aan de hand van diverse trendrapporten, schoolbezoeken en de eigen praktijk, laten we zien wat er momenteel speelt en wat er naar verwachting de komende tijd zal gaan spelen. Daarbij zij we ook realistisch: veel trends komen en gaan, niet alle trends zijn bruikbaar of nuttig voor het onderwijs en je moet als school dan ook kritisch kijken waar je wat mee wilt. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op trends in het algemeen of trends binnen een specifiek onderwijsdomein (verwant aan onderwerpen op deze pagina). Een uitgebreide inspiratiesessie dus!

 

Lees onze artikelen over onderwijstrends

Differentiatie, meer dan een werkvorm

Differentiatie is een thema waar veel scholen en docenten mee worstelen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het indelen van de klas in verschillende groepen. Maar differentiatie is meer dan dat. Het voorziet in de behoefte van de leerlingen die vraagt om meer autonomie en betekenisvol onderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op welke manier van differentiëren er zijn en strategieën waarmee je differentiatie bewust kunt toepassen. Hiermee maak je de leerling mede eigenaar van zijn leerproces en worden zinvolle lessen betekenisvoller voor je leerlingen.

 

Lees onze artikelen over differentiëren