Onderwijsvormers

Wij helpen jou
het onderwijs te vormen
met onze kennis en ervaring

02 / 09

Over

Onderwijsvormers?

Over ons

Er is geen one-size-fits-all oplossing voor goed onderwijs: het gaat om het maken van weloverwogen, onderbouwde keuzes. Als docenten en onderwijskundigen die dagelijks voor de klas staan zien we dat die keuzes meer moeten gaan over leren als continu proces, eigenaarschap en maatwerk. We zijn daarom continu bezig met onderwijsinnovatie, waarbij we de doorlopend stilstaan bij onderzoeken over hoe leerlingen tot effectief leren komen. Daarbij weten we hoe moeilijk het is om alle ontwikkelingen te volgen: dit hebben wij dan ook al voor je gedaan. 

De ervaring, kennis en expertise die we hebben op het gebied van lesgeven en veranderkunde, zetten we in om samen met scholen te komen tot beter onderwijs. Daarbij vinden we maatwerk, praktische handvatten en eigenaarschap essentieel: innovatie slaagt alleen als mensen betrokken zijn en de dagelijkse realiteit centraal staat. Graag kijken we samen hoe we middels maatwerk, doelgericht, stap voor stap kunnen helpen te werken aan beter onderwijs.

03 / 09

Team

Realistisch. Positief kritisch. Doelgericht. Maatwerk.

Wie zijn wij?

Docenten. Onderwijskundigen. Veranderkundigen. Onderzoekers. Gedragspsycholoog. Maker. Agoriaan. Coördinatoren. Coaches. Data-expert. Adviseurs. Loopbaanbegeleiders. Initiatiefnemers regionaal docentennetwerk. Oprichters van Vernieuwenderwijs. We hebben als inspirators en innovators samen veel ervaring en veel ideeën, die we graag delen. Klik op een foto om meer over ons te lezen.

 

 • Wessel Peeters

  Docent Maatschappijleer en Onderwijskundige

 • Michiel Lucassen

  Docent Maakonderwijs / ontwikkelaar

 • Mathijs Drummen

  Docent Talent & Oriëntatie en Expert Agora onderwijs

 • Ilona Wevers

  Docent Humanics en Onderwijsadviseur

 • Reinier Geurts

  Docent Humanics en Onderwijsadviseur

 • Dr. David L. R. Maij

  Gedragspsycholoog

04 / 09

Kwaliteiten

Waarom ons?


Praktijkervaring
We staan dagelijks voor klas en hebben veel verandertrajecten begeleid: we weten daardoor wat werkt én wat niet werkt.

Theoretische kennis
We handelen graag vanuit kennis, niet vanuit een hype. We onderbouwen onze diensten dan ook vanuit verschillende onderzoeken.

Maatwerk
Iedere school en docententeam is anders: we kijken graag samen hoe we kunnen helpen werken aan beter onderwijs.

Denken in mogelijkheden
We denken in kansen en mogelijkheden. Daarbij zijn we positief kritisch, enthousiast en helpen we graag docenten om dit ook zo te zien.

 

 

Lees ook onze blog
met meer dan 300 artikelen
van, voor en door docenten

 

06 / 09

Innovatietrajecten

Wij leren het team het zelf te doen.

Innovatietrajecten

Echte verandering in een school gebeurt niet vanzelf: een workshop of lezing kan zorgen voor inspiratie, maar echte verandering is een proces. Daarover geven we advies en/of zetten we samen een traject op. Samen met jou – onze opdrachtgever – kijken we wat de wensen zijn, hoe de dagelijkse praktijk er uit ziet en op welke manier we tot een goed resultaat kunnen komen.

Het belangrijkste vinden wij het team leren het zelf te doen. Om dit te bereiken hebben we een eigen manier van werken: hands-on, diep op de inhoud en vooral praktisch in de uitvoering. Daarbij geloven we sterk in het principe ‘school in een school’. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar kleinschalig beginnen en dit stap voor stap uitbreiden. Hieronder leggen we uit hoe zo’n innovatietraject er uit kan zien.

→ Bekijk afbeelding met extra uitleg

07 / 09

Workshops en lezingen

Hands-on, diep op de inhoud en praktisch in de uitvoering.

Workshops en lezingen

Je onderwijs verbeteren is leuk, hoeft niet moeilijk te zijn en kleine stappen kunnen al veel opleveren. Om innovatie concreet en laagdrempelig te maken, koppelen we onze kennis doorlopend aan onze eigen praktijk. We werken dan ook op basis van practice what you preach. We hebben het dus naast het waarom vooral over het hoe: op welke manier kun je de inzichten vertalen naar de eigen praktijk, oftewel: hoe kan dat er dan uit zien in de klas? En wat vraagt dat van de docenten en organisatie? Naast innovatietrajecten verzorgen we daarbij ook losse workshops en lezingen.

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie.

 

 

08 / 09

Expertise

Onderwerpen waar we veel van weten en ervaring mee hebben.

Expertise

We bieden ondersteuning bij verschillende onderwijsthema’s waarover je hieronder veel informatie kunt vinden. Klik op een onderwerp voor meer informatie. Staat het gewenste onderwerp er niet direct bij? Neem gerust contact op: we kijken graag samen wat mogelijk is.

 

Formatief evalueren

Toetsen als continu onderdeel van het leerproces.
→ Meer informatie

Brein en Leren

Zelfregulatie, mythes, leerstrategieën en meer!
→ Meer informatie

Gamification

Effectiever leren met behulp van motiverende spelelementen.
→ Meer informatie

Maakonderwijs

Actief leren (door te) maken.
→ Meer informatie

Leerdoeldenken

Leerlingen laten leren vanuit heldere leerdoelen. → Meer informatie

Differentiëren

Differentiatie, meer dan een werkvorm.
→ Meer informatie

Creativiteit

Aan de slag met vormen van creativiteit in je eigen lessen.
→ Meer informatie

Feedback geven

Effectieve (peer) feedback, feedbackvragen stellen en meer.
→ Meer informatie

Onderwijstrends

De nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken in het onderwijs.
→ Meer informatie

Eigenaarschap

Leerlingen meer eigenaar maken van hun leerproces.
→ Meer informatie

09 /09

Meer over ons

Waar staan wij voor?

Van klein blogje
tot groot platform.

Onderwijs is echt ons ding. Dat is ook niet zo gek: er zijn meer mogelijkheden dan ooit en we weten dankzij onderzoek ook steeds beter hoe onze hersenen werken. Het is dus bijna vreemd om niet actief in te zetten op het verbeteren van het onderwijs! We houden hier ons dan ook actief mee bezig: van digitale tools en onderzoeken over effectief leren, tot curriculumontwerp en de schoolorganisatie.

We zijn docenten en onderwijskundigen die dagelijks voor de klas staan en een ruime ervaring hebben in het lesgeven. Daarnaast zijn we ook dagelijks bezig met veranderkunde: zo werken we als onderwijskundigen, hebben we gewerkt aan diverse projecten zoals het opzetten van een nieuwe school, het starten van een regionaal docentennetwerk en ondersteunen we regelmatig scholen bij innovatietrajecten. We weten daarom wat wel én wat niet werkt.

Om daarbij vast te leggen wat we doen en tegenkomen zijn we in 2015 met Vernieuwenderwijs gestart: eerst een klein blogje, nu een platform voor onderwijsinnovatie vanwaaruit wij met onze ervaring, kennis en expertise op het gebied van lesgeven en veranderkunde docenten, teams en scholen helpen bij grote en kleine vraagstukken. We zijn positief kritisch, enthousiast, zien kansen en mogelijkheden en helpen andere docenten graag om dit ook zo te zien. Nog meer weten over onze visie op onderwijs en leren? Volgens ons is de meeste duidelijk bron onze blog met ruim 300 artikelen.

 

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Klik op de logo’s om meer te lezen over hoe we met de school, stichting of organisatie hebben gewerkt aan beter onderwijs. Benieuwd naar al onze opdrachtgevers? Klik dan op de tekst onder de afbeeldingen.

Theresialyceum

Het Theresialyceum en Tilburg is actief bezig met het neerzetten van een meer formatieve cultuur. Om hier een dag actief mee aan de slag te gaan organiseerde zij een studiedag, waarbij het doel was om de docenten vooral praktische handvatten te geven om formatief te handelen.

We zijn de dag begonnen met een keynote, waarin we zijn ingegaan op de concrete verschillen tussen summatief en formatief handelen, hoe formatief handelen er in de praktijk kan uit zien en wat dit vraagt van zowel docenten als de school als geheel. Vervolgens hebben we drie workshops aangeboden waaruit docenten konden kiezen: het ontwerpen van een formatief curriculum, het geven van effectieve feedback en leren zichtbaar maken. In deze workshops is het docententeam vooral praktisch aan de slag gegaan met het maken van lesmateriaal of het oefenen van vaardigheden. In de middag hebben we een ontwikkelteam ondersteunt bij het onderwerp zelfregulatie: wat is volgens onderzoek een realistische verwachting van pubers? Op welke manier kun je het volgens onderzoek ondersteunen? En hoe doe je dat dan in de praktijk?

Een mooie studiedag met veel positieve feedback, waarbij met name de combinatie van onze theoretische kennis en praktijkervaring erg werd gewaardeerd. Veel docenten zijn na de studiedag actief aan de slag gegaan met onze input. Wat ons betreft dus weer een geslaagde dag!

Stichting Consent

Stichting Consent, een stichting voor primair onderwijs in de omgeving van Enschede, organiseert jaarlijks een studiedag voor haar ruim 600 medewerkers. Eerder al waren we aanwezig bij een kleine studiedag van Consent, waar wij 3 inspiratiesessies over gamification in de klas hebben gegeven. Vanwege de positieve feedback van docenten zijn wij vervolgens gevraagd om te ondersteunen bij de jaarlijkse studiedag, waarbij het doel was om docenten te inspirerend om te innoveren.

Die dag hebben we allereerst een lezing over leren en mythes gegeven, waarbij we aan de hand van verschillende invloedrijke onderzoeken zijn ingegaan op 4 effectieve leerstrategieën en diverse mythes die in de loop der jaren zijn ontstaan, waarbij bijvoorbeeld de Taxonomie van Bloom en de Growht Mindset theorie aan bod kwamen- wat bij veel docenten tot veel verbazing heeft gezorgd! Hierna hebben we twee workshops gegeven: één over gamification in de klas en één over makersonderwijs. Beide workshops zijn we zowel ingaan op het ‘hoe’ in de klas als het ‘hoe’ in de organisatie: hoe zet je dit nu schoolbreed goed neer?

Veel positieve reacties en goede gesprekken en dus weer een geslaagde studiedag!

Joodse Scholengemeenschap Maimonides

De Joodse Scholengemeenschap Maimonides is recent begonnen te werken met een bètaplein: een leerplein waar de bovenbouw leerlingen uit de havo en vwo klassen die bètavakken volgen, gezamenlijk les hebben van verschillende vakdocenten. Daarbij krijgen de leerlingen op verschillende niveaus instructie en werken zij daarnaast onder begeleiding, zelfstandig op het leerplein. Doel hiervan was het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen en het geven van meer formatieve feedback. In de praktijk liepen docenten echter tegen verschillende praktische zaken aan en leek het concept niet goed aan te sluiten bij de leerlingen, die er juist gedemotiveerd door werden.

We zijn bij de school betrokken om het onderwijs op het bètaplein te herontwerpen om het beter te laten aansluiten bij de oorspronkelijke doelen, om zo leerlingen meer maatwerk te geven en daardoor te motiveren. Om dit innovatietraject neer te zetten hebben we in overleg met de directie en docenten een ontwikkelteam gevormd die wij begeleiden bij het ontwerpproces. Daarbij wordt er stap voor stap toegewerkt naar een leersituatie waar leerlingen meer op hun eigen tempo en manier werken aan kerndoelen, waarbij formatief, het leren zichtbaar maken. Dit ontwikkeltraject loopt gedurende 6-9 maanden, waarbij er goed de tijd wordt genomen om met het ontwikkelteam zowel onderzoeken als praktijkvoorbeelden te vertalen naar de eigen lessen.

Stichting Schoolinfo

Stichting Schoolinfo ondersteunt scholen met innovaties. Eerst deden zij dit met het project ‘Leerling2020’ en tegenwoordig met het project ‘Voortgezet Leren’, in samenwerking met de VO-Raad Vanuit die projecten organiseert Schoolinfo onder andere studiedagen waarop docenten theoretische kennis en praktische informatie krijgen over één over meer onderwerpen die op die dag centraal staan.

Vanuit Vernieuwenderwijs werken we al enkele jaren met Schoolinfo samen, waarbij we al op verschillende studiedagen en inspiratiedagen lezingen en workshops hebben verzorgd over onderwerpen als formatief evalueren, het werken met rubrics en curriculumontwerp. Daarbij staat altijd de vertaling naar de eigen praktijk centraal. Zo maken docenten bijvoorbeeld rubrics of gaan zij actief aan de slag met het opnieuw uitdenken van hun curriculum.

Naast het feit dat we bijdragen aan studiedagen, denken we ook met Schoolinfo mee over zowel de onderwerpen die op studiedagen centraal kunnen staan, als de manier waarop de studiedagen worden ingericht. Een mooie samenwerking waar al veel docenten wat aan hebben gehad.

ORION Duurzaam Leren

ORION Duurzaam leren is een organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van scholen, organisaties en bedrijven op het gebied van innovatie en communicatie. Eén van de manieren waarop zij dat doen, is door het ontwikkelen en aanbieden van leerpleinen op locatie: een pop-up ruimte waar leerlingen, studenten en/of medewerkers één of meer dagen actief met een onderwerp of vraagstuk aan de slag gaan en zo gezamenlijk naar concrete innovaties of oplossingen toe werken.

Vanuit Vernieuwenderwijs zijn we gevraagd om mee te denken bij het ontwerpen van een nieuw leerplein, gericht op leerlingen en studenten, waar de deelnemers gedurende 2 dagen bezig gaan met de toekomst van hun eigen studierichting. Het doel daarvan is dat zij zich actief verdiepen in de invalshoeken mens, natuur, technologie en economie, om vervolgens in groepen toe te werken naar wat die toekomst inhoudt voor hun eigen handelen. Samen met ORION hebben onder andere het 2-daagse proces ontworpen, passende gamification elementen toegevoegd en meegedacht over hoe dit leerplein praktisch zou passen binnen het voortgezet onderwijs.

Bekijk alle opdrachtgevers

 


 

Contact

 

 Wessel Peeters: 06 271 35 888

 Michiel Lucassen: 06 507 43 986

Vernieuwenderwijs
Dr van de Broekstraat 21
5431TT, Cuijk

KVK-nummer: 67854915
BTW-nummer: 857200124B01

Geïnteresseerd in hulp bij een innovatietraject, een actieve workshop of inspirerende lezing? Of heb je een hele andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier, per telefoon of via social media. We reageren zo snel mogelijk

      

Formatief evalueren

Een toets of opdracht is vaak een instrument om te controleren of een leerling iets snapt, maar met de informatie wordt vaak weinig gedaan, behalve dan dat het op het rapport komt. En dat is best jammer, want met goede toetsing krijgen zowel de docent als de leerling veel informatie die het leren vervolgens kan bevorderen. En als je op deze manier kijkt, moet je dan eigenlijk een summatief cijfer geven? Bij formatief evalueren (handelen) draait het om informatie te verkrijgen over het onderwijsleerproces om hier sturing aan te geven. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op onderdelen als de theoretische achtergrond van formatief evalueren, de 5 stappen van formatief evalueren en het geven van effectieve feedback.

Lees onze artikelen over formatief evalueren

Brein en Leren
Door inzichten vanuit de cognitieve psychologie weten we de laatste jaren steeds meer over het brein en leren en dus ook steeds beter op welke manier leerlingen effectief kunnen leren. Deze kennis is handig om te hebben en toe te passen in de lessen, maar hoe doe je dit dan? En welke inzichten zijn relevant? Op basis van verschillende recente boeken en onderzoeken rondom het brein en leren bieden we inzichten in hoe leerlingen optimaal kunnen leren en vanuit onze praktijkervaring laten we zien hoe je deze kennis kan toepassen in de les. Meer informatie over het brein en leren kun je ook vinden op onze website http://leer.tips/.

Lees onze artikelen over het brein en leren

Gamification
Bij het begrip ‘gamification’ kan al snel worden gedacht aan het ‘spelen van games’. Gamification is echter meer dan dat: het gaat om het gebruiken van de elementen uit die spellen om leerlingen te motiveren, feedback te geven en zo inzicht te geven in hun eigen leerproces. Het is een leuke didactische aanpak die een erg positief effect kan hebben op het leerrendement, mits je het goed inzet. Zo is het belangrijk om rekening te houden met de mechanisme, dynamiek en estitica (MDA). Graag laten we aan de hand van verschillende voorbeeld en de theoretische achtergrond zien hoe je gamification goed kan toepassen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op de verschillende spelelementen, de vertaling van die elementen naar de praktijk en het gebruik van bord- en kaartspellen om het leren te bevorderen.

Lees onze artikelen over gamification

Maakonderwijs
Maakonderwijs betekent leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om leerlingen in staat te stellen uitvinders te worden; en stimuleert hoofd, handen en hart. Met de komst van onder andere 3D printers, lasersnijders, drones, virtual reality en programmeren, zijn er ineens een stuk meer mogelijkheden binnen het onderwijs – maar zelfs met papier en karton kun je al goed en wel aan de slag met makersonderwijs. Wat kun je met deze technieken (bij bestaande vakken)? Wat levert het op? Hoe zorg je voor de juiste mindset bij leerlingen én docenten? We bieden een breed scala aan workshops en lezingen over dit thema, waarin we vanuit de eigen praktijk veel voorbeelden kunnen laten zien over het bezig zijn met makersonderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op wat makersonderwijs is, op welke manier je vanuit de bijbehorende mindset met leerlingen aan de slag kan en hoe je een goede makerspace inricht. Ook kunnen we op het toepassen van één of meerdere devices (3D print, drones, lasersnijder, arduino, etc) ingaan. Graag bespreken we samen de wensen.

Lees onze artikelen over maakonderwijs

Leerdoeldenken
Op welke manier kun je als docent je lessen zo inrichten dat het meer ruimte biedt voor differentiatie én beter aansluit bij de leerlingen? Een methode helpt daar meestal niet bij: het zorgt ervoor dat iedereen in de klas hetzelfde moet doen. En haal je met een methode überhaupt wel alle doelen? Wat zou er gebeuren als je de methode loslaat en kijkt naar wat leerlingen echt moeten leren? Door te werken met leerdoelen werk je aan het helder krijgen en communiceren wat leerlingen precies moeten kennen en kunnen, waarbij er ook meer ruimte ontstaan om leren op een andere manier zichtbaar te maken. Daarbij is er vaak ook meer mogelijk dan je denk en door kleine stappen kun je al veel verbeteren. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op het ontwerpproces van een curriculum op basis van kerndoelen, de rol van de docent bij deze manier van werken en de mogelijkheden van de leerling bij deze manier van werken.

 

Lees onze artikelen over leerdoelen

Differentiatie, meer dan een werkvorm
Differentiatie is een thema waar veel scholen en docenten mee worstelen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het indelen van de klas in verschillende groepen. Maar differentiatie is meer dan dat. Het voorziet in de behoefte van de leerlingen die vraagt om meer autonomie en betekenisvol onderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op welke manier van differentiëren er zijn en strategieën waarmee je differentiatie bewust kunt toepassen. Hiermee maak je de leerling mede eigenaar van zijn leerproces en worden zinvolle lessen betekenisvoller voor je leerlingen.

Lees onze artikelen over differentiëren

Creativiteit
Creativiteit: het wordt door de een gezien als een ongrijpbaar talent, door de ander als een ‘trucje’. Daarnaast wordt het gebruikt als hét voorbeeld van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst. Maar wat is het eigenlijk? Kun je creativiteit meten? Ontwikkelen? En levert het eigenlijk wat op in de les? Graag gaan we aan de hand van theorie en praktijk in op dit veelbesproken begrip. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld laten zien welke soorten creativiteit er zijn, aan de hand van de eigen praktijk en theorie laten zien wat het leerlingen oplevert om hieraan te werken, laten zien hoe je creativiteit kan meten en vooral: laten ervaren hoe je er mee aan de slag kan in de eigen lessen.

Lees onze artikelen over creativiteit

Effectieve feedback geven en vragen stellen
Feedback geven lijkt soms een toverwoord waarmee leerlingen vanzelf tot leren komen. In de praktijk blijkt dit vaak anders te werken: feedback geven én ontvangen is wat dat betreft een vak apart. Hoe zorg je er nu voor dat je het effectief kan inzetten bij formatief handelen, zodat het leren meer een continu proces is, waarbij leerlingen meer zelfregulerend kunnen gaan werken? Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe en waarop je effectief feedback kan geven. Om dat te doen, is het dan weer essentieel om leerlingen de juiste vragen te stellen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld aan de hand van literatuur en praktijkvoorbeelden ingaan op wanneer feedback (niet) effectief is, wat de succesfactoren van peerfeedback zijn en/of op welke manier je de juiste vragen kunt stellen om effectieve feedback te geven. Dit alles met als doel om feedback een betekenisvol onderdeel van het leerproces van je leerlingen te maken.

Lees onze artikelen over feedback

Trends in het onderwijs
De wereld staat niet stil: er veranderen continu dingen in de maatschappij. Vaak gaat dit om technologische ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook om culturele ontwikkelingen. Veel van deze ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs of bieden mogelijkheden en kansen om het onderwijs te verbeteren. Aan de hand van diverse trendrapporten, schoolbezoeken en de eigen praktijk, laten we zien wat er momenteel speelt en wat er naar verwachting de komende tijd zal gaan spelen. Daarbij zij we ook realistisch: veel trends komen en gaan, niet alle trends zijn bruikbaar of nuttig voor het onderwijs en je moet als school dan ook kritisch kijken waar je wat mee wilt. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op trends in het algemeen of trends binnen een specifiek onderwijsdomein (verwant aan onderwerpen op deze pagina). Een uitgebreide inspiratiesessie dus!

Lees onze artikelen over onderwijstrends

Differentiatie, meer dan een werkvorm
Differentiatie is een thema waar veel scholen en docenten mee worstelen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het indelen van de klas in verschillende groepen. Maar differentiatie is meer dan dat. Het voorziet in de behoefte van de leerlingen die vraagt om meer autonomie en betekenisvol onderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op welke manier van differentiëren er zijn en strategieën waarmee je differentiatie bewust kunt toepassen. Hiermee maak je de leerling mede eigenaar van zijn leerproces en worden zinvolle lessen betekenisvoller voor je leerlingen.

Lees onze artikelen over differentiëren